دفتر مرکزی اشاره
تهران، انتهای شیخ بهایی شمالی،
نبش بزرگراه نیایش، کوچه 21، پلاک 2
کد‌پستی: 1995775353
تلفن: 88044244
فکس: 88060666
info@eshareh.com

دفتر اشاره برند
تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی،
نبش بزرگراه نیایش، خیابان 21،
پلاک 18، طبقه اول
کد‌پستی: 1995774755
تلفن: 88043816
فکس: داخلی 12
info@eshareh.com

ارسال رزومه:
jobs@eshareh.com