مشتری:

نستله ایران

پروژه:

ویدئو تبریک نوروز

صورت مساله:
شرکت نستله ایران برای تبریک نوروز 99 به یک ویدئو نیاز داشت تا در فضای مجازی منتشر کند. تبریکی که پس از سختی‌های سال گذشته احساس همدلی و امیدواری را در مخاطب ایجاد کند.
راه حل ما:
ما پیش از آن در ایده‌پردازی برای هدیه نوروزی شرکت نستله ایران ‎به موسیقی و آیینه رسیده بودیم. مجموعه‌ای از یک آینه‌ی ویژه و آلبوم موسیقی "نوروز آینه" ساخته هنرمند برجسته کشورمان فردین خلعتبری. ‎ و در ادامه این مسیر برای ساخت ویدئو از یکی از قطعات این آلبوم به نام فرصت مستی استفاده کردیم و آن را به شکل یک موزیک ویدئو با مفاهیمی همچون نو شدن، روشنایی و امید گره زدیم. قصه انسانی که هرچند سخت و دشوار جانش را از فروغلتیدن در تاریکی می‌رهاند و به نور و‌ امید می‌رساند. ‎روایتی از امروز و اکنون ما که عجیب با نوروز باستانی سرزمینمان ‎نسبت معنایی درستی دارد. ‎بهار از پس زمستان ‎نور از پس تاریکی ‎امید از پس نومیدی ‎و ‎سبزی، شکفتن‌ و گرما ‎از پس ریختن، خزان و سرما.