مشتری:

ایرانسل

پروژه:

تعریف سبک عکاسی ایرانسل

صورت مساله:
هدف از فرایند برندسازی ایجاد تصویری منسجم و یکپارچه از برند است. در تحقق این هدف، عناصر بصری و کلامی برند نقش کلیدی بازی می‌کنند. این عناصر دیداری و قابل لمس، نمود خارجی استراتژی برند هستند. یکی از مهمترین بخش‌های هویت بصری یک برند سبک عکاسی آن است. سبک عکاسی عبارت از تعریف قوانینی ویژه برای یک برند است که شیوه‌ی بهره‌گیری از تصاویر را برای آن مشخص می‌کند و باعث می‌شود که مخاطب در هر بار مواجهه با برند با تصویری یکپارچه که منعکس کننده‌ی ارزش‌ها و ویژگی‌های خاص آن برند است روبرو شود.
راه حل ما:
واحد راه حل‌های برند اشاره برای تعریف یک سبک عکاسی درست و هماهنگ ارزش‌های اصلی برند ایرانسل را دستمایه‌ی کار خود قرار داده است. این ارزش‌ها عبارت‌اند از "خوشبینانه"، "آرمانی"، "طبیعی" و "جذاب" که می‌بایست در سبک عکاسی آن بدین شکل به تصویر کشیده شوند: به تصوير کشيدن لحظاتي که حس شادابي و سرزندگي را تداعي و در بيننده اميد و دلگرمي ايجاد کند. همراه با نمایش چهره‌های خندان و سرزنده که حسی مثبت و انسانی را به دور از هرگونه بزرگ‌نمایی القا می‌کنند. تصاويري بی پیرایه که می‌توانند تداعی‌گر يک لحظهي عادي و آشنا از زندگي، کار یا تفريح براي مخاطب باشد. تصاویر واقعی که برای مخاطب کاملا باورپذیرند. ایجاد فضایی که از نظر بصري و مفهومي به خوبی ديده شده و ذهن مخاطب را درگير کند. تصاویری با نورهای روشن و رنگ‌های جذاب که رنگ زرد به عنوان رنگ اصلی ایرانسل یکی از مهم‌ترین آنهاست. در تصاویر منظره می‌بایست مناظر شهری به تصویر کشیده شوند. مناظری که حاوی افقی گسنرده و حسی مثبت هستند.