مشتری:

رمیس

پروژه:

رمیس

صورت مساله:
به عنوان یک شرکت فناوری اطلاعات، شرکت رمیس توجه ویژه ای به تحولات جهانی و داخلی شرکت های IT را در خصوص "ایجاد-تمایز" برای این شرکت ها نمود. از همین رو، رمیس درصدد تغییر استراتژی برند خود برآمد و نیاز دید که خود را به عنوان شرکتی خلاق، به روز و منحصر بفرد در حوزه‌ی IT در ایران معرفی نماید.
راه حل ما:
به دنبال تحقیقات درون و برون سازمانی، استراتژی برند رمیس و مزیت رقابتی این شرکت بازتعریف شد. بر اساس استراتژی، عناصر بصری برند رمیس از ابتدا و حول محور" چابکی" –به عنوان جوهره برند- طراحی گردید. تمامی عناصر اصلی برند رمیس از انتخاب رنگ، شعار، آیکون و کاراکتر اختصاصی این برند نشانگر تفکر "رو به جلو" و "چابک" برند رمیس هستند که این شرکت را به آسانی از دیگر شرکت های IT قابل متمایز می سازد.