مشتری:

صرافی زروان

پروژه:

صرافی زروان

صورت مساله:
کسب و کاری پویاکه قصد داشت فعالیت خود را به عنوان یک صرافی به شکلی قدرتمند آغاز کند، با هدف خلق هویت برند شامل (انتخاب اسم، طراحی لوگو، ایجاد هویت بصری‌، رنگ‌های سازمانی و تایپ‌فیس) به واحد راه‌حل‌های برند اشاره مراجعه کرد. ارائه خدمات صادقانه در کنار سرعت، تخصص، اعتبار و قیمت مناسب، از ویژگی‌های اصلی و نقاط تمایز این برند بود. مهمترین مسئله در این پروژه، ایجاد حس اعتماد و اعتبار برای صرافی در میان افراد حقیقی و حقوقی (بازرگان‌ها، شرکت‌های بین‌المللی و همچنین طرف‌های وابسته به بانک‌ها) و ایجاد تمایز در میان سایر رقبای بازار بود.
راه حل ما:
واحد راه‌حل‌های برند با در نظر گرفتن ویژگی‌های «صداقت و انصاف» و با توجه به خصوصیات مخاطبان حقیقی، حقوقی (داخلی و بین‌المللی) ، هویت بصری برند را شکل داد. از یک سو، نام برند «زروان» با تکیه بر ماهیت صرافی به مشتری پیشنهاد شد. از سوی دیگر در طراحی لوگو و هویت بصری برای نشان دادن پیام‌های «صداقت و انصاف»، از تکنیک شفافیت و توازن استفاده شد. همچنین با بهره‌گیری از رنگ و نقوش پول‌های مختلف جهان در طراحی اوراق سازمانی و انتخاب رنگ‌های سازمانی، هویت بصری برند بر پایه‌ی ماهیت آن شکل گرفت.