مشتری:

شرکت پارس حیات

پروژه:

افزایش آگاهی و برندسازی برای برند مولپد

صورت مساله:
خدمات تبلیغاتی دیجیتال در جهت افزایش آگاهی نسبت به برند مولپد و وفاداری گروه هدف
راه حل ما:
با توجه محدودیت‌های که برند مولپد برای حضور رسانه‌ها داشت به خصوص از دست دادن فضای تبلیغات در تلویزیون واحد راه حل‌های رسانه به این نتیجه رسید که برای بالا بردن آگاهی نسبت به این برند شاید بهتر باشد که زمین بازی را عوض کنیم. پیش از آن به این موضوع فکر کردیم که محدود کردن کانال ارتباطی ممکن است که منجر به از دست دادن بخشی از گروه هدف باشد. نهایتاً ایده‌ی اصلی آژانس تبلیغاتی منجر به این شد که پیام را منحصر به گروه هدف کوچکتری بکنیم اما مطمین باشیم که حتما به گوش آنها خواهد رسید. اما چه رسانه‌ای امکان نمایش محصول و صحبت کردن در خصوص ویژگی‌های انواع مختلف آن را داشت و هم قابلیت درگیر کردن گروه هدف؟ بازاریابی دیجیتال و مشخصا سوشال مدیا با قابلیت‌های منحصر به فرد خود می‌توانست پاسخ گوی نیازهای حال حاضر برند مولپد باشد.