دفتر مرکزی اشاره

تهران، انتهای شیخ بهایی شمالی،

نبش بزرگراه نیایش، کوچه 21، پلاک 2

کد‌پستی: 1995775353

تلفن: 88044244

فکس: 88060666

info@eshareh.com


دفتر اشاره برند

تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی،

نبش بزرگراه نیایش، کوچه 21،

پلاک 18، طبقه اول

کد‌پستی: 1995774755

تلفن: 88043816

فکس: داخلی 12

info@eshareh.com


ارسال رزومه:

jobs@eshareh.com