واحد راه‌حل‌های تبلیغات آژانس تبلیغاتی اشاره

واحد استراتژیکی در حوزه‌ی ارتباطات بازاریابی و همچون یک آژانس خلاقیت است که در حوزه‌ی خلاقیت خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. در این واحد با توجه به خواسته‌ و نیاز مشتریان، با تاکید ویژه بر استفاده از آخرین تحقیقات در دسترس، استراتژی تبلیغاتی تدوین‌شده پایه و اساس کار خلاقیت قرار می‌گیرد تا بهترین راه‌حل و در نهایت نتیجه برای مشتریان حاصل شود. رسالت واحد راه‌حل‌های تبلیغاتی رساندن پيام برند به مخاطب با روشی خلاقانه، دانش‌مدار و منطبق برشیوه‌های روز با رعايت استانداردهای جهانی است.
در واحد راه‌حل‌های تبلیغاتی اشاره طیف وسیعی از انواع کمپین‌های بزرگ و کوچک تبلیغاتی از کمپین 360 درجه گرفته تا کمپین‌های کوچک انجام می‌پذیرد. همچنین در این بخش خدماتی از جمله ایده‌پردازی و اجرای انواع کمپین‌های دیجیتال، خدمات چاپ، ساخت آگهی‌های تلویزیونی، طراحی گرافیک، متون خلاقانه، مشاوره، برنامه‌ریزی و تولید اقلام فروشگاهی نیز انجام می‌شود.

واحد راه‌حل‌های تبلیغات آژانس تبلیغاتی اشاره

واحد استراتژیکی در حوزه‌ی ارتباطات بازاریابی و همچون یک آژانس خلاقیت است که در حوزه‌ی خلاقیت خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. در این واحد با توجه به خواسته‌ و نیاز مشتریان، با تاکید ویژه بر استفاده از آخرین تحقیقات در دسترس، استراتژی تبلیغاتی تدوین‌شده پایه و اساس کار خلاقیت قرار می‌گیرد تا بهترین راه‌حل و در نهایت نتیجه برای مشتریان حاصل شود. رسالت واحد راه‌حل‌های تبلیغاتی رساندن پيام برند به مخاطب با روشی خلاقانه، دانش‌مدار و منطبق برشیوه‌های روز با رعايت استانداردهای جهانی است.
در واحد راه‌حل‌های تبلیغاتی اشاره طیف وسیعی از انواع کمپین‌های بزرگ و کوچک تبلیغاتی از کمپین 360 درجه گرفته تا کمپین‌های کوچک انجام می‌پذیرد. همچنین در این بخش خدماتی از جمله ایده‌پردازی و اجرای انواع کمپین‌های دیجیتال، خدمات چاپ، ساخت آگهی‌های تلویزیونی، طراحی گرافیک، متون خلاقانه، مشاوره، برنامه‌ریزی و تولید اقلام فروشگاهی نیز انجام می‌شود.