واحد راه‌حل‌های برند آژانس تبلیغاتی اشاره

واحد استراتژیكی در حوزه ارتباطات بازاریابی و همچون يك آژانس تبلیغاتی است که در زمینهی برندسازی خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.
شرکت اشاره برای اولین‌بار در ایران واحدی را مستقل از خدمات تبلیغاتی به موضوع برندینگ اختصاص داده است.
خدمات واحد راه‌حل‌های برند در حوزه‌ی برندسازی به این شرح است:
– اجرا و نظارت بر تحقیقات کمی و کیفی به‌منظور شناخت مخاطب برند و شناخت بازار و کسب‌وکار مربوطه
– تدوین استراتژی برندسازی و جایگاه رقابتی، جوهره‌ی برند و عناصر کلیدی مرتبط با هویت سازمانی نظیر نام و شعار برند
– خلاقیت و ایده‌پردازی و طراحی عناصر اصلی برند
– تدوین اصول و قواعد برند، طراحی هویت کلامی، طراحی هویت بصری، طراحی گرافیک نقاط تماس برند
– اجرا و نظارت بر کمپین‌های برندسازی، ارائه‌ی راه‌حل‌های تبلیغاتی و پایش هویت برند در راستای انتقال مستمر پیام اصلی برند

واحد راه‌حل‌های برند آژانس تبلیغاتی اشاره

واحد استراتژیكی در حوزه ارتباطات بازاریابی و همچون يك آژانس تبلیغاتی است که در زمینهی برندسازی خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.
شرکت اشاره برای اولین‌بار در ایران واحدی را مستقل از خدمات تبلیغاتی به موضوع برندینگ اختصاص داده است.
خدمات واحد راه‌حل‌های برند در حوزه‌ی برندسازی به این شرح است:
– اجرا و نظارت بر تحقیقات کمی و کیفی به‌منظور شناخت مخاطب برند و شناخت بازار و کسب‌وکار مربوطه
– تدوین استراتژی برندسازی و جایگاه رقابتی، جوهره‌ی برند و عناصر کلیدی مرتبط با هویت سازمانی نظیر نام و شعار برند
– خلاقیت و ایده‌پردازی و طراحی عناصر اصلی برند
– تدوین اصول و قواعد برند، طراحی هویت کلامی، طراحی هویت بصری، طراحی گرافیک نقاط تماس برند
– اجرا و نظارت بر کمپین‌های برندسازی، ارائه‌ی راه‌حل‌های تبلیغاتی و پایش هویت برند در راستای انتقال مستمر پیام اصلی برند