مشتری:

آسایشگاه بچه‌های آسمان

پروژه:

طراحی تقویم رومیزی بچه‌های آسمان

صورت مساله:
موسسه خیریه بچه‌های آسمان در نظر داشت تا برای شروع سال جدید و به منظور افزایش درآمد به نفع کودکان آسایشگاه، نوعی تقویم رومیزی را تولید کرده که حال و هوایی کودکانه داشته و مخاطبان را به خرید این محصول ترغیب نماید.
راه حل ما:
در طراحی تقویم موسسه بچه‌های آسمان، خلق فضایی فانتزی و با محوریت کودکان مورد نظر قرار گرفت. یکی از اولین سوژه‌هایی که تمام کودکان را در سراسر جهان می‌تواند به خود جذب کند، قصه است و ادبیات ایران پر است از داستان‌های فانتزی و دوست داشتنی که برای اغلب کودکان دهه‌های 50 و 60 خاطره ساز است و یادآوری دوباره آنها حس و حال خوبی را ایجاد خواهد کرد. تصویرها بر همین اساس چیده و انتخاب شدند؛ قصه " نارنج و ترنج" برای فصل بهار در نظر گرفته شد. داستان "اکوان دیو" را با توجه به فضاسازی داستان، برای شهریور ماه، داستان‌های "هزار و یک شب" برای پاییز و "ماه پیشونی" را برای زمستان مناسب دانستیم. هر قصه با توجه به اقتضای فصل و ماه انتخاب گردید و تصویرسازی ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شد. همچنین به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان، در طراحی تقویم از نقاشی‌های کودکان استفاده شد.