مشتری:

بانک مسکن

پروژه:

کمپین 80 سالگی بانک مسکن

صورت مساله:
برگزاری کمپین تبلیغاتی به مناسبت سالگرد 80 سالگی بانک مسکن
راه حل ما:
بانک مسکن از سال 1317 فعالیت خود را آغاز کرده است. طی سالیانی که گذشت این بانک همواره همراه مردم بوده و در جهت ساخت و خرید مسکن به آنها کمک کرده است. تیم خلاقیت اشاره در طراحی این کمپین با الهام گرفتن از 80 سال خدمت رسانی و همچنین با درنظر گرفتن هویت سازمانی بانک مسکن، نهالی را در نظر گرفت که در گذر زمان تبدیل به درختی تنومند شده و شعار “متولد سال 1317، هشتاد سال همراه با اعتماد شما” را برای این کمپین ارائه داد.