مشتری:

تجارت شرق ایندستریز

پروژه:

کمپین "خوردنی‌تر از نوشیدنی" رانی

صورت مساله:
یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های رقابتی رانی، تکه‌های میوه موجود در محصولات این برند است. این مزیت سبب شده تا مخاطبان حین مصرف، لذت نوشیدن و خوردن را همزمان تجربه کنند. بر همین اساس نیاز به کمپینی بود تا بتواند با تمرکز بر مزیت رقابتی، این محصول را همچنان فراتر از یک نوشیدنی معرفی کند .
راه حل ما:
باتوجه به استراتژی تبلیغاتی در نظر گرفته شده برای معرفی محصولات برند رانی، کمپینی طراحی شد تا به مخاطبان یادآوری کند که همزمان با نوشیدن آبمیوه ،از لذت تکه‌های میوه موجود در نوشیدنی هم بهر‌ه‌مند می‌شوند. با توجه به اینکه جامعه مخاطبین هدف محصولات رانی گروه سنی نوجوانان 13 تا 19 سال هستند می‌‌بایست پیام اصلی “ لذت همزمان خوردن و نوشیدن” به شکلی جذاب، پویا و هیجان انگیز منتقل می‌شد. برهمین اساس برای رسانه تبلیغات محیطی برند رانی سعی گردید با تکیه بر مزیت رقابتی رانی یعنی وجود تکه‌های معلق میوه در این محصول، فرم بصری خلاقی در نظر گرفته شود که در کنار شعار “ خوردنی‌تر از نوشیدنی” تاکید لذت خوردن و نوشیدن را یادآور شود. بدین منظور طرح نهایی چنگالی شد که در میوه فرو رفته و طرف دیگر آن به فرم نی می‌باشد. در ادامه برای آگهی تلویزیونی سعی شد با حفظ فرم ساختار شکنانه خود برند، پیام همزمانی دو لذت خوردن و نوشیدن نیز القا گردد.