مشتری:

سه‌نان

پروژه:

کمپین تبلیغاتی نان پیتا - سه‌نان

صورت مساله:
معرفی محصول جدید سه‌نان به نام "نان پیتا" به مخاطبین
راه حل ما:
بعد از کمپین هیچ دستی در کار نیست که تمرکز بر روی ویژگی تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست بودن محصولات در کارخانه سه‌نان بود. کمپین نان پیتای سه‌نان با هدف معرفی این نان به مخاطبین صورت گرفت.مهمترین ویژگی نان پیتا تنوع در استفاده این قبیل نان ها است به همین منظور در تبلیغات محیطی این تنوع در قالب سه طرح مختلف - که نماینگر سه وعده غذایی بودند – اکران شد و در آگهی رادیوی این تنوع بالا در قالب رسپی‌های مختلف که همگی با نان پیتا سه‌نان به نوعی کامل می‌شدند نشان داده شد. شعار این کمپین "دستت بازه" نیز محل تلاقی این کمپین با کمپین قبلی بود.