مشتری:

شرکت تجارت شرق

پروژه:

کمپین رانی

صورت مساله:
در ادامه کمپین خوردنی‌تر از نوشیدنی رانی در سال ۲۰۲۰، شرکت تجارت شرق درخواست کرد تا تمرکز بیشتر روی لحظه‌های واقعی مصرف رانی برای مخاطبینش در طول زندگی به شکلی جذاب دیده شود، تا کارکرد محصول به عنوان جایگزین یک اسنک مناسب برای مخاطبی که نیاز دارد هم بنوشد و هم چیزی بخورد جا بیوفتد.
راه حل ما:
ایده به شکل سه داستان موازی شکل گرفت که در هر کدام مخاطب ما در موقعیت‌های واقعی زندگی روزمره قرار می‌گیرد که نیاز دارد دو کار را همزمان انجام دهد؛ خوردن و نوشیدن. و نتیجه یک خرابکاری بامزه است که در نهایت رانی به عنوان راه‌حل این مشکل قهرمان داستان می‌شود. در کنار آگهی تلویزیونی، تصویر طراحی شده برای تبلیغات محیطی و داخل فروشگاهی رانی نیز کامل کننده ایده این کمپین هستند.