مشتری:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

پروژه:

کمپین تلویزیونی تخمه های آفتاب گردان وی نات

صورت مساله:
معرفی محصولات جدید وی نات
راه حل ما:
طراحی و معرفی کاراکترهای محصولات وی نات و اشاره به طعم های متنوع محصولات در فضایی پرهیجان و شاد برای جلب نظر بیشتر مخاطب و مقدمه ای برای شروع داستان های محصولات وی نات.