مشتری:

شرکت فومن شیمی

پروژه:

استاپ موشن

صورت مساله:
شرکت فومن شیمی ارائه دهنده ی محصولات مختلفی از جمله ضد یخ، روغن ترمز، اکتان بوستر، روغن موتور، شیشه شوی وغیره می باشد. این مجموعه در نظر داشت که تمامی محصولات خود را در قالب یک ویدیو به مخاطب نمایش دهد.
راه حل ما:
ایده کلی بر پایه یک مقایسه ساده شکل گرفت . این مقایسه به این شکل اتفاق افتاد: همانطور که انسانها در فصلهای مختلف سال از خوردن نوشیدنیهای مختلف لذت میبرن و حال خوبی پیدا میکنند، اتومبیلها نیز در فصول مختلف سال با استفاده از محصولات متنوع فومن شیمی، رو به راه می شوند. در همین راستا بر آن شدیم تا با استفاده از تکنیک استاپ موشن فضایی متفاوت، پویا و پر هیجان ایجاد کنیم.