مشتری:

فومن شیمی

پروژه:

تیزر تبلیغاتی محصولات مراقبت خودرویی فومن شیمی

صورت مساله:
شرکت فومن شیمی ارائه دهنده محصولات متنوع خودرویی، در راستای معرفی محصولات مراقبت خودرویی خود شامل موتورشوی، شیشه شوی، براق کننده لاستیک، پولیش داشبورد، پاک کننده چندمنظوره، در نظر داشت که این ۵ محصول را در قالب یک ویدئو با هدف نمایش قدرت تمیزکنندگی این محصولات به مخاطب خود معرفی کند.
راه حل ما:
با توجه به عملکرد و کاربرد این ۵ محصول که برای تمیز کردن تمام قسمت‌های یک ماشین طراحی شده‌اند، ایده کلی بر اساس تکنیک مقایسه بین دو وضعیت یعنی وضعیت قبل (ماشین خاکی و کثیف) و وضعیت بعد (ماشین تمیز) با کمی اغراق شکل گرفت. همچنین نمایش تصاویر منقطع از حضور محصولات برای هر بخش ماشین عملکرد مناسب این محصولات را برای مخاطب قابل درک کرده است.