مشتری:

کوبل‌دارو

پروژه:

جشن مراسم ده‌ سالگی کوبل‌دارو

صورت مساله:
برگزاری یک جشن به مناسبت ده‌ سال کار در حوزه‌ی خدمات دارویی شرکت کوبل‌دارو با حضور پرسنل.
راه حل ما:
شرکت کوبل‌دارو در حوزه‌ی دارو و سلامتی فعالیت می‌کند؛ با توجه به این مسئله و استراتژی برگزاری جشنی مناسب برای پرسنل، رسیدن به ایده‌ی اصلی پیش از هرچیز نیازمند استفاده از یک کانسپت مرتبط با «دارو» بود. راه‌حل خلاق رسیدن به کانسپت دارو و همچنین شادمانی حاصل از ده سال تلاش و موفقیت، استفاده از شعاری بود که ایده‌ را به سادگی و به‌طور مستقیم بیان کند. در همین راستا بعد از جلسات ایده‌پردازی از شعار «10 سال قرص و محکم» استفاده کردیم. در این شعار کلمه‌ی «قرص» در دو لایه‌ی معنایی متفاوت - هم به‌معنای دارو و هم به معنای استوار بودن و استحکام – به‌کار رفته ‌بود. علاوه‌براین تمام عناصر جشن ازجمله کارت دعوت و همچنین هدایا نیز با کانسپت «دارو» و قرص طراحی شدند؛ مثلاً کارت دعوت مراسم به‌شکل یک قوطی قرص جوشان (که البته به‌جای قرص محتوی شیرینی و شکلات بود) طراحی شد. برندینگ فضا هم متناسب با ایده، رنگ‌های سازمانی و عناصر گرافیکی شرکت کوبل‌دارو طراحی شدند.