مشتری:

فرآورده‌های لبنی رامک

پروژه:

پنیرمحلی رامک

صورت مساله:
شرکت فرآورده‌های لبنی رامک، برای انتقال پیام «لذت تجربه طعمی تازه، اصیل، خانگی و متفاوت با پنیر محلی رامک» ، به دنبال تدوین و اجرای کمپین تبلیغاتی موثری بود که برای این هدف به واحد برند شرکت اشاره مراجعه کرد.
مهمترین دغدغه‌ی برند رامک، کسب جایگاهی متمایز برای پنیر محلی در میان بازار رقابتی پنیرهای موجود بود. یکی از چالش‌های اصلی برند تعریف واژه‌ی «محلی» برای محصولش بود تا معنای سنتی از آن برداشت نشود و با پنیرهای لیقوان اشتباه گرفته نشود. مقصود رامک از محلی به معنای پنیر خانگی و طبیعی است نه سنتی، بنابراین ما در راه‌حل های برند اشاره به دنبال کمپینی برای انتقال این پیام بودیم.
راه حل ما:
پس از انجام تحقیقات بازار و تعیین گروه مخاطب هدف، بینش مخاطبان و روندهای جاری روز درباره سلامت و تغذیه مورد بررسی قرار گرفت و مزایای محصول بار دیگر بررسی شد؛ مزایایی مانند طعم تازه، خانگی و اصیل محلی در کنار بینش «به دنبال تجربه‌ی طعمی متفاوت»، باعث شد تا ایده‌پردازی کمپین، در راستای «لذت طعم اصیل محلی در زندگی مدرن» پیش رود و با اسلوگان «پنیر محلی رامک؛ یک محلی واقعی!» کامل شود. این اسلوگان بر مهمترین مزایای محصول یعنی محلی و اصیل بودن آن اشاره دارد و علاوه بر این نام محصول را در ذهن مخاطب ماندگار می‌کند.
در نهایت ایده‌ی خلاقه‌ای به این شکل تعریف شد که پنیرمحلی رامک، از ابتدا در محیطی طبیعی، در دشتی سرسبز، با ابزار و ظروفی با حس و حال نوستالژیک و محلی، از گاوهایی سالم و در فرآیندی طبیعی و به دور از مواد نگهدارنده، تهیه می‌شود. بنابراین خط تولید این پنیر، به صورت نمادین، به شکل یک خط تولید کاملاً طبیعی که همه جزییات آن با چوب ساخته شده و از دل طبیعت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تصویر و خلق شد.