مشتری:

شرکت هواپیمایی آسترین

پروژه:

آسترین ایرلاین

صورت مساله:
ایجاد آگاهی طی یک کمپین تبلیغاتی نسبت به حضور هواپیمایی آسترین ایرلاین در ایران و امکان خرید آنلاین بلیط
راه حل ما:
جهت معرفی این هواپیمایی که به تازگی وارد ایران شده بود و با توجه به محدودیت تبلیغات رسانه ای در تلویزیون برای این محصول، رسانه تبلیغات محیطی به عنوان رسانه اصلی جهت ایجاد آگاهی نسبت به حضور برند در ایران انتخاب شد و در کنار آن حضور گسترده و مستمر در رسانه دیجیتال جهت معرفی برند و فروش آنلاین بلیط از طریق وبسایت این هواپیمایی.
در رسانه تبلیغات محیطی با توجه به بودجه محدود برند در ابتدای امر، بیلبوردها به صورت چرخشی و با دوره حضور کمتر بین 15 تا 30 روز و با تعداد بالا اجرا شد که علاوه بر ایجاد آگاهی نسبت به حضور این برند در ایران، میزان پوشش و گستردگی حضور را نیز افزایش دهد.
با توجه به گروه مخاطب این برند که بیشتر مردان تاجر با گروه اجتماعی بالا می باشند، در کمپین دیجیتال تبلیغات بنری در سطح گسترده در وبسایت های خبری و ورزشی برای تمام دوره سال در نظر گرفته شد که قابلیت لینک شدن به وبسایت خرید بلیط به صورت آنلاین را فراهم می کرد.