مشتری:

بانک تجارت

پروژه:

کمپین چهل سالگی بانک تجارت

صورت مساله:
بانک تجارت به مناسبت چهلمین سال تاسیس خود قصد داشت یک کمپین برندینگ برگزار کند.
راه حل ما:
ما در مسیر ایده پردازی، مروری بصری بر ابزار حساب و کتاب در چهل سال گذشته کردیم و از میان آنها سه گزینه شناخته شده و ملموس را انتخاب کردیم. چرتکه، ماشین حساب و موبایل بانک تجارت، که نشان دهنده گذر زمان بر اصل حسابگری بود و با مخاطب ارتباطی احساسی ایجاد می‌کرد. در کنار این تصویر شعار "چهل سال روی ما حسای کرده‌اید" قرار گرفت که تاکید بر اعتبار و اطمینان داشت.