مشتری:

بانک مسکن

پروژه:

آگهی رادیویی کرونا بانک مسکن

صورت مساله:
این روزها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر این باورند که در قبال جامعه خود مسئولیت‌هایی دارند. بانک مسکن در راستای این مسئولیت اجتماعی و در زمان شیوع بیماری ناشی از کووید ۱۹، تصمیم گرفت فعالیت‌هایی را برای ترغیب مخاطبانش به رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز کند.
راه حل ما:
راه حلی که برای این صورت مساله ارائه شد در قالب یک آگهی رادیویی نیز خودنمایی کرد. سناریو با تمی احساسی و بازدارنده خلق شد و سعی بر این بود در آن از زبان کسانی صحبت شود که بر اثر سهل‌انگاری در مواجهه با این بیماری خسارت‌هایی به آنان وارد شده است. چراکه باور بر این بود که با این رویکرد تاثیرگذاری بیشتری روی مخاطب خواهد داشت. این آگهی به جهت ارائه‌ای خلاق در راستای مطرح کردن این معضل و در جهت مسئولیت اجتماعی بانک مسکن، از سمت صدا و سیما مورد تقدیر قرار گرفته است.