مشتری:

بانک مسکن

پروژه:

کمپین حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن

صورت مساله:
معرفی حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن
راه حل ما:
بانک مسکن در نظر دارد به منظور معرفی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، یک کمپین ارتباطی در جهت جذب مخاطبان و ترغیب آنها در خصوص افتتاح این حساب اجرا نماید.
این حساب دارای ویژگی های بسیاری از قبیل امکان برخورداری از اوراق ممتاز برای دریافت تسهیلات خرید، ساخت و تعمیر مسکن ، دریافت سود برابر با نرخ سود سپرده های کوتاه مدت،امکان اعطای اوراق ممتاز تسهیلات مسکن به افراد نیازمند و اعطای اوراق ممتاز تسهیلات مسکن به کارکنان توسط مدیران سازمان ها است. با توجه به مزایای اشاره شده، بعد از جلسات ایده پردازی، سود دهی بالای این حساب به عنوان ویژگی اصلی این کمپین در نظر گرفته شد. راه‌ حل خلاق با تمرکز بر ویژگی سود بالای این حساب، نیازمند ایده‌ای بود که مخاطبان را به راحتی متوجه این مزیت ارزشمند نماید. لذا ایده نهایی بر اساس ویژگی اصلی این حساب، یعنی سود بالا، طراحی شد و شعار "سود به توان مسکن" جهت جذب مخاطبان و ایجاد تمایز بین این حساب وحساب سپرده بانک های دیگر خلق شد. این ایده با استفاده از ترکیب لوگوی بانک و حرف دال در کلمه سود توانست طرحی خلاقانه را به تصویر بکشد. در نهایت، ایده در تمام اقلام کمپین از جمله آرم آگهی تلویزیونی، تبلیغات محیطی در استانهای تهران- لرستان-همدان و... مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین در تبلیغات رادیویی به سمت فضایی آشنا برای ذهن مخاطبان رفتیم. گزارشکری در سطح شهر شروع به گفت و گو با مردم می کند و تنها یک سوال می پرسد : " شما می دونید سود به توان مسکن یعنی چی؟" با استفاده از این سوال سعی کردیم که از یک جهت هم ذهن مخاطب را درگیر صورت مسئله نماییم و هم گوش مخاطبان را به شعار کمپین آشنا نماییم.