مشتری:

شرکت بهینه وزین

پروژه:

کمپین 25 سالگی مهگل

صورت مساله:
آگاهی رسانی در خصوص 25 سالگی برند مهگل
راه حل ما:
طراحی و اجرای کمپینی با شعار و تصاویر متمرکز بر "25 سال تخصص در تولید کره گیاهی" جهت نمایش 25 سالگی این برند نام آشنا در تولید کره، طرح بصری اصلی (مسترویژوال) این کمپین با استفاده از المان "کٌره زمین" و شعار "دنیای ما، دنیای کره است" با استفاده از آرایه جناس، ضمن ایجاد جذابیت برای مخاطب پیام، تخصص و حرفه ای بودن برند مهگل در زمینه تولید کره گیاهی را به همراه دارد، این کمپین بصورت همزمان در رسانه های مختلف محیطی، فضای مجازی و اقلام تبلیغاتی نقطه فروش اجرا گردید.