مشتری:

شرکت آریان کیمیا تک

پروژه:

کمپین لانچ و معرفی کرم آبرسان گیاهی شون

صورت مساله:
برند شون قصد داشت محصول جدید گروه کرم های مرطوب کننده خود، تحت عنوان کرم آبرسان گیاهی را به مخاطبین معرفی کند . تمامی محصولات پایه گیاهی و طبیعی دارند و نیاز بود ایده پردازی و طراحی کمپین بر اساس ماهیت طبیعی بودن این محصول شکل بگیرد.
راه حل ما:
با توجه به بریف شون ایده پردازی در بخش تبلیغات محیطی و آگهی تلویزیونی با تمرکز برطبیعی بودن محصولات و با درنظر گرفتن خانم هابه عنوان مخاطبین اصلی شکل گرفت . در آگهی تلویزیونی با شعار " لمس دوباره طبیعت " ، خانمی را در مکانی که الهام بخش حس طبیعت است میبینیم که به طراحی پارچه با نقش گل و مرغ ایرانی مشغول است . لطافت و طراوت دست خانم طراح به واسطه استفاده از کرم های گیاهی شون به گونه ای است که همانند گلی با طراوت و شاداب ، مرغی که روی پارچه نقش بسته را مجذوب خود کرده و روی دست خانم مینشیند . در کنار آگهی تلویزیونی ، آرت ورک طراحی شده برای تبلیغات محیطی نیزکه برگرفته از طبیعت است تکمیل کننده ایده این کمپین میباشد.