مشتری:

صنعت غذایی کورش

پروژه:

ساخت تیزرهای تلویزیونی روغن‌ اویلا

صورت مساله:
برند اویلا پس از حدود ۲ سال سکوت در صنعت تبلیغات در نظر داشت پیام اصالت و مرجعیت خود را به شیوه‌ای متفاوت به تصویر بکشد. این برند در صدد بود تا با تبلیغات جدید خود، موضوع پیشتازی و رهبری خود را در صنعت روغن در ذهن مخاطب تثبیت کند.
راه حل ما:
با توجه به اینکه اویلا تا به امروز در تبلیغات خود تمرکز مخاطب را به پیشرو بودن در تولید محصولات جدید در صنعت معطوف کرده بود، پیشنهاد شد تا این بار به ارزش و اهمیت اولین بودن بپردازد. اولین بودنی که نشان از اصالت اویلاست چرا که از میزان اهمیتی که این برند برای کیفیت و بهبود محصولات خود قائل است، خبر می دهد. به همین منظور سه آگهی پیشنهادی با دو شعار «اویلا اول از همه به فکر شما» و «اولین بودن یک شیوه تفکر است»، تولید و پخش شد. ایده پردازی شعار نیز با توجه به پیام تبلیغات به صورتی طراحی شد تا دغدغه کیفیت و پیشرو بودن اویلا در ذهن مخاطب تثبیت گردد.