مشتری:

عبیدی

پروژه:

کمپین کیفیت داروسازی دکتر عبیدی

صورت مساله:
داروسازی دکتر عبیدی در راستای کمپین‌های قبلی و با توجه به سابقه ۷۰ ساله خود در تولید داروهای باکیفیت قصد داشت مفهوم «کیفیت» را با نام خود عجین کند.
راه حل ما:
با توجه به بریف شرکت عبیدی وهمچنین از آنجایی که جامعه هدف کمپین، آنطور که باید مفهوم و نتایج کیفیت را درک نکرده است، شرکت ارتباط تصویر اشاره در استراتژی تبلیغاتی مورد نظر خود سعی داشت به جای تاکید بر جنبه‌های مختلف کیفیت، بر لحظه‌های ساده تکرار نشدنی زندگی تاکید کند تا مفهوم مورد نظر با زندگی مردم عجین شده و در اذهان مخاطبین ماندگار گردد. به این ترتیب، کمپینی در ۳ فاز طراحی گردید. فاز اول که به نوعی مانیفست کمپین بود با شعار «با کیفیت زندگی کنیم» آغاز گردید. سپس مفاهیم کیفیت در لحظه‌‌های ساده زندگی در قالب ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ارائه شد. در ادامه برای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تبلیغات محیطی، برش‌هایی از لحظات با کیفیت زندگی منتشر گردید و از مخاطبین خواسته شد تا لحظات ساده زندگی‌شان را به اشتراک بگذارند. در نهایت کمپین در فاز سوم با شعار "با کیفیت بمانیم" به پایان رسید.