مشتری:

فومن شیمی

پروژه:

آگهی تلویزیونی ضدیخ کاسپین

صورت مساله:
شرکت فومن شیمی در سال 98 تصمیم گرفت تا برای محصول ضدیخ خود یک کمپین تلویزیونی برگزار کند.
راه حل ما:
با توجه به اینکه شرکت فومن شیمی قرار است در سال 99 از استراتژی جدید خود رونمایی کند تیم استراتژی ارتباط تصویر اشاره تصمیم گرفت که این کمپین پلی باشد بین فعالیت‌های ارتباطی که تاکنون برای این محصول در طی این سال‌ها انجام شده و استراتژی سال آینده این شرکت. به همین منظور تصمیم بر آن شد تا در این کمپین علت و دلیل شعار اصلی این محصول یعنی "ضدیخ کاسپین، یخ نمیزنه" را بیان کنیم. به همین منظور در یک فضای آزمایشگاهی محصول ضدیخ کاسپین را با یکی از محصولات رقبا مقایسه کردیم. در این فضای آزمایشگاهی محصولات را در خودروها ریخته و در دماهای مختلف به آزمایش محصولات می‌پردازیم که در نهایت میبینیم محصول ضدیخ کاسپین تا دمای منفی 35 درجه یخ نزده اما محصولات رقبا تا دمای پایین‌تر یخ زده‌اند.