مشتری:

لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده

پروژه:

کمپین معرفی نسل جدید کرم های ضد آفتاب سینره

صورت مساله:
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده در رابطه با معرفی نسل جدید کرم‌های ضد آفتاب خود، با چالش‌های ارتباطی مختلفی روبرو بود منجمله نگرش اشتباه عامه مردم مبنی بر اختصاصی بودن کرم‌های ضد آفتاب برای بانوان و نیز عدم وجود نگرش صحیح نسبت به موقعیت استفاده از کرم‌های ضد آفتاب. از این رو، این شرکت تصمیم گرفت برای معرفی نسل جدید کرم‌های ضد آفتاب خود به مخاطبین، کمپینی برگزار نماید تا بتواند مزایای این محصولات را به اطلاع مخاطبین رسانده و آن‌ها را به استفاده از این محصول تشویق کند.
راه حل ما:
با توجه به بریف برند سینره، کمپینی برای رسانه تبلیغات محیطی طراحی گردید که طی آن به معرفی محصول به مخاطبین پرداخته شود. در این کمپین، با شعار "آفتاب با پوست شما چه می‌کند" ضمن بهره‌گیری از جاذبه ترس، به برانگیختن حس کنجکاوی مخاطبین پرداخته شد و اهمیت استفاده از کرم‌های ضد آفتاب به مخاطبین یادآوری گردید. همچنین علاوه بر بازیگر زن، از بازیگر مرد نیز در عکاسی استفاده گردید تا از انحصاری دانستن محصول کرم ضد آفتاب برای بانوان جلوگیری شود.