مشتری:

نستله ایران

پروژه:

هدیه‌ی نوروزی نستله ایران

صورت مساله:
برند نستله در ایران با نام نستله ایران پس از حضوری 15 ساله در این منطقه، دایره‌ی گسترده‌ای از ارتباطات را ساخته‌است. نستله ایران به مناسبت سال جدید در تقویم فارسی همیشه هدیه‌ای به یادگار به همراهان خود اهدا می‌کند و همواره به دنبال هدیه‌ای است تا ارزش‌های خود به عنوان یک برند جهانی را با ارزش‌های فرهنگی ایران گره بزند.
راه حل ما:
نستله ایران در تمامی فعالیت‌های خود تلاش می کند تا بعنوان یکی از مسئولیتها ی اجتماعی اش از محیط زیست و موجودات زنده حمایت کند در عین حال نیز "آشیانه و پرنده" المان اصلی علامت تجاری نستله از بدو تاسیس بوده است . "نستله" در زبان اصلی به معنای " لانه‌ای کوچک" است. همزمانی عید فارسی که با رفتن زمستان و همراهی بهار است به ما این فرصت را داد تا با ساخت 1000 لانه کوچک و اهدای آن‌ها به همراهان نستله ایران برای بیش از 1000 پرنده که به شهر ما مهاجرت می‌کنند، آشیانه ساختیم.