مشتری:

شرکت نستله ایران

پروژه:

کمپین ارتقائ آگاهی برنامه " نستله برای کودکانی سالم تر"

صورت مساله:
در راستای بهبود زندگی و کمک به ساخت آینده ای سالم تر بعنوان هدف بنیادین نستله ، این بار نستله ایران در صدد برآمد تا برنامه ای جدید به نام "نستله برای کودکانی سالم تر" را در قالب کمپینی در فضای مجازی با هدف ارتقاء سلامتی کودکان از طریق تغذیه سالم و بهبود عادات غذایی آنها به کمک والدین اجرا کند. چالش اصلی آموزش کودکان در قالب سرگرمی و انتقال پیامهای اصلی کمپین به والدین در فضای مجازی بود.
راه حل ما:
برای اینکار در قالب تکنیکهای انیمیشن سرزمینی ساختیم و آن را سرزمین سلامتی نامیدیم و برای هرکدام از گروه‌های غذایی نماینده‌ای به‌شکل کاراکتر و به عنوان یک قهرمان در این سرزمین سلامتی خلق کردیم . و سعی کردیم تا در قالب روایتی جذاب هر کدام از این قهرمانان را به کودکان و والدینشان معرفی کنیم.