مشتری:

پریل - پرسیل

پروژه:

مسئولیت اجتماعی – وقت خوب قدردانی 1400

صورت مساله:
برندهای "پریل" و "پرسیل" هر سال به منظور قدردانی از اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات خود و همچنین ترویج فرهنگ قدردانی در جامعه، کمپین مسئولیت اجتماعی "وقت خوب قدردانی" را اجرا می‌کند. این کمپین با تمرکز بر تقویت احساساتی چون مهربانی و قدرشناسی، مثبت اندیشی و مثبت نگری در سطح جامعه از زوایای مختلفی به مفهوم قدردانی نگاه می‌کند، زوایای که برخی از آنها از توجه و نگاه عموم جامعه دور افتاده‌اند.
راه حل ما:
برندهای پریل و پرسیل در ماه‌های پایینی سال 1400 نیز مانند ۵ سال گذشته کمپین مسئولیت اجتماعی #وقت_خوب_قدردانی را با همکاری آژانس اشاره اجرا نمودند. برندهای پریل و پرسیل در روزهای پایانی سال، در کنار فعالیت‌های ویژه برای قدردانی از مصرف‌کنندگان در نقاط فروش، با کمک آژانس اشاره نسبت به تولید محتوا در فضای مجازی با هدف ترویج فرهنگ قدردانی در جامعه می‌پردازند. در سال ۱۴۰۰ اما این کمپین با ایده ای متفاوت اجرا گردید، دستورالعمل سالهای قبل که برای قدردانی به سراغ افراد، مشاغل و گروه‌های مختلف میرفت این‌بار به یک تمرین همگانی تغییر کرد، کمپین با شعار #وقت خوب تمرین قدردانی تلاش کرد تا با دعوت مخاطبان به قدرانی از یکدیگر با روش‌های ساده، فرهنگ قدردانی را ترویج نماید، در راستای همین ایده و برای حفظ یکپارچگی،اجرای ویدیوی اصلی این کمپین نیز با تکنیک Flash Mob ودر ارتباط مستقیم با نقطه فروش، از عامل غافلگیری توسط بازیگر محبوب این روزها “اشکان خطیبی” استفاده می‌کرد و حاضرین در ویدیو در طی یک بازی، به تمرین قدردانی می‌پرداختند، این ویدیو در زمان کوتاهی پس از اکران مورد استقبال بی نظیر مخاطبان فضای مجازی قرار گرفت.