مشتری:

پریل – پرسیل

پروژه:

مسئولیت اجتماعی – وقت خوب قدردانی 1399

صورت مساله:
برندهای "پریل" و "پرسیل" هر سال به منظور قدردانی از اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات خود و همچنین ترویج فرهنگ قدردانی در جامعه، کمپین مسئولیت اجتماعی "وقت خوب قدردانی" را اجرا می کند. این کمپین با تمرکز بر تقویت احساساتی چون مهربانی و قدرشناسی، مثبت اندیشی و مثبت نگری در سطح جامعه از زوایای مختلفی به مفهوم قدردانی نگاه میکند، زوایای که برخی از آنها از توجه و نگاه عموم جامعه دور افتاده‌اند.
راه حل ما:
در چهارمین سال اجرای کمپین "وقت خوب قدردانی" مثل سالهای قبل پریل و پرسیل در جایگاه دو برند قدردان قرار می‌گیرند که هر سال از کسانی که شایستگی قدردانی دارند، تقدیر کنند. این ساختار ثابت و هر سال بر اساس آن کانسپتی طراحی می‌شود. در سال 1399 با توجه به شیوع ویروس کرونا، گروه‌های از مشاغل به دلیل شغل و یا انتخاب انسانی نقش پررنگی در جامعه ایفا کردند و چرخه ی حیات را در این روزهای سخت برقرار نگه داشتند . پر رنگ تری مشاغل در این شرایط، کادر درمان بود که برندهای پریل و پرسیل بنابر حس وظیفه شناسی و از طرق مختلفی در طول سال از این گروه قدردانی نمودند. برهمین اساس در کمپین وقت خوب قدردانی سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفته شد به سراغ گروه‌ها و مشاغلی برویم که حضور پررنگی در روزهای کرونایی داشتند اما کمتر دیده شدند. شرکت ارتباط تصویر اشاره با تولید یک ویدیوی اصلی و چندین پست خلاقانه در جهت قدردانی از کسانی که چراغ امید و زندگی را روشن نگه داشته اند گام برداشت و با انتشار این محتواها در فضای مجازی توانست کمپین #وقت_خوب_قدردانی را به موفقیت بزرگ برساند و تمامی اهداف از پیش تعیین شده را با موفقیت به ورطه ی اجرا برساند.