مشتری:

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

پروژه:

بازتعریف برند «فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه»

صورت مساله:
مجموعه‌ی «فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه» که بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای از نوع خود در ایران است در سال 1393 برای بازتعریف و یکپارچه‌سازی در هویت برند خود به راه‌حل‌های برند اشاره مراجعه کرد.
خواسته‌ی «رفاه» این بود تا بتواند با ارتقاء، به روز رسانی و شفاف‌سازی جایگاه خود در ذهن مخاطبان، وضعیت منطبق با ارزش‌های برند خود را باز یابد.
راه حل ما:
با برگزاری مصاحبه‌های عمیق با هیئت مدیره‌ی «رفاه»، مطالعات تطبیقی درباره‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی و خارجی و با توجه به اینکه «رفاه» دارای بیشترین شعب فروشگاه‌ها نسبت به رقبای خود در ایران است و هدف خود را بیشتر تامین مایحتاج اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه قرار داده است، مفهوم "سهولت دسترسی" برای جوهره برند آن انتخاب شد.
بر اساس همین رویکرد، تمامی عناصر اصلی برند همانند لوگو، شعار، هویت بصری و تمامی اقلام ارتباطی داخل فروشگاه طراحی شد که همه‌ی این عناصر در کنار هم، مفهوم «سهولت دسترسی» را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند.